Kan du gjøre det med en gang?

Oversettelser
Kan du gjøre det med en gang? 
Ordbrowser ?