Kan du gjøre det med en gang?

Oversettelser
Kan du gjøre det med en gang? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?