Kan du gjøre rent på rommet, er du snill?

Oversettelser
Kan du gjøre rent på rommet, er du snill? 
Ordbrowser ?