Kan du hente en flaske til?

Oversettelser
Kan du hente en flaske til? 
Ordbrowser ?