Kan du holde denne for meg?

Oversettelser
Kan du holde denne for meg? 
Ordbrowser ?