Kan du holde denne for meg?

Oversettelser
Kan du holde denne for meg? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?