Kan du kjøre meg?

Oversettelser
Kan du kjøre meg? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?