Kan du kopiere dette for meg?

Oversettelser
Kan du kopiere dette for meg? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?