Kan du lage denne uten .?

Oversettelser
Kan du lage denne uten .? 
Ordbrowser ?