Kan du lage et måltid uten nøtter?

Oversettelser
Kan du lage et måltid uten nøtter? 
Ordbrowser ?