Kan du legge disse bildene inn på en CD?

Oversettelser
Kan du legge disse bildene inn på en CD
Ordbrowser ?