Kan du ordne med å få sendt over penger så fort som mulig?

Oversettelser
Kan du ordne med å få sendt over penger så fort som mulig? 
Ordbrowser ?