Kan du pakke den inn?

Oversettelser
Kan du pakke den inn? 
Ordbrowser ?