Kan du reparere den?

Oversettelser
Kan du reparere den? 
Ordbrowser ?