Kan du reparere klokken min?

Oversettelser
Kan du reparere klokken min? 
Ordbrowser ?