Kan du reparere klokken min?

Oversettelser
Kan du reparere klokken min? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?