Kan du sende en bergingsbil?

Oversettelser
Kan du sende en bergingsbil? 
Ordbrowser ?