Kan du sende en mekaniker?

Oversettelser
Kan du sende en mekaniker
Ordbrowser ?