Kan du sende meg svaret på sms?

Oversettelser
Kan du sende meg svaret på sms? 
Ordbrowser ?