Kan du sende saltet?

Oversettelser
Kan du sende saltet? 
Ordbrowser ?