Kan du sette inn en midlertidig fylling?

Oversettelser
Kan du sette inn en midlertidig fylling? 
Ordbrowser ?