Kan du stanse bussen?

Oversettelser
Kan du stanse bussen? 
Ordbrowser ?