Kan du tegne et kart med anvisninger for meg?

Oversettelser
Kan du tegne et kart med anvisninger for meg? 
Ordbrowser ?