Kan du være vitne for meg?

Oversettelser
Kan du være vitne for meg? 
Ordbrowser ?