Kan du vente her noen minutter?

Oversettelser
Kan du vente her noen minutter? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?