Kan du vise meg hvordan spakene virker?

Oversettelser
Kan du vise meg hvordan spakene virker? 
Ordbrowser ?