Kan du vise oss rundt i leiligheten?

Oversettelser
Kan du vise oss rundt i leiligheten? 
Ordbrowser ?