Kan jeg åpne vinduet?

Oversettelser
Kan jeg åpne vinduet? 
Ordbrowser ?