Kan jeg beholde den?

Oversettelser
Kan jeg beholde den? 
Ordbrowser ?