Kan jeg bruke egen bærbar her?

Oversettelser
Kan jeg bruke egen bærbar her? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?