Kan jeg bruke egen bærbar her?

Oversettelser
Kan jeg bruke egen bærbar her? 
Ordbrowser ?