Kan jeg bruke kortet til å ta ut penger?

Oversettelser
Kan jeg bruke kortet til å ta ut penger
Ordbrowser ?