Kan jeg bruke kortet til å ta ut penger?

Oversettelser
Kan jeg bruke kortet til å ta ut penger
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?