Kan jeg bytte rom?

Oversettelser
Kan jeg bytte rom? 
Ordbrowser ?