Kan jeg endre bestillingen?

Oversettelser
Kan jeg endre bestillingen? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?