Kan jeg få en pute til?

Oversettelser
Kan jeg få en pute til? 
Ordbrowser ?