Kan jeg få en ren gaffel, takk?

Oversettelser
Kan jeg få en ren gaffel, takk? 
Ordbrowser ?