Kan jeg få en ren skje, takk?

Oversettelser
Kan jeg få en ren skje, takk? 
Ordbrowser ?