Kan jeg få et rent glass, takk?

Oversettelser
Kan jeg få et rent glass, takk? 
Ordbrowser ?