Kan jeg få et teppe til?

Oversettelser
Kan jeg få et teppe til? 
Ordbrowser ?