Kan jeg få frokost på rommet?

Oversettelser
Kan jeg få frokost på rommet? 
Ordbrowser ?