Kan jeg få kortet ditt?

Oversettelser
Kan jeg få kortet ditt? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?