Kan jeg få se forsikringspolisen eller en bekreftelse?

Oversettelser
Kan jeg få se forsikringspolisen eller en bekreftelse? 
Ordbrowser ?