Kan jeg få snakke med eieren?

Oversettelser
Kan jeg få snakke med eieren? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?