Kan jeg få snakke med eieren?

Oversettelser
Kan jeg få snakke med eieren? 
Ordbrowser ?