Kan jeg lukke vinduet?

Oversettelser
Kan jeg lukke vinduet? 
Ordbrowser ?