Kan jeg reservere soveplass?

Oversettelser
Kan jeg reservere soveplass? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?