Kan jeg ringe utenlands herfra?

Oversettelser
Kan jeg ringe utenlands herfra? 
Ordbrowser ?