Kan jeg ringe utenlands herfra?

Oversettelser
Kan jeg ringe utenlands herfra? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?