Kan jeg se på den i lyset?

Oversettelser
Kan jeg se på den i lyset? 
Ordbrowser ?