Kan jeg se på rommet?

Oversettelser
Kan jeg se på rommet? 
Ordbrowser ?