Kan jeg sende en faks herfra?

Oversettelser
Kan jeg sende en faks herfra? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?