Kan jeg sende en faks herfra?

Oversettelser
Kan jeg sende en faks herfra? 
Ordbrowser ?