Kan jeg sende et telegram herfra?

Oversettelser
Kan jeg sende et telegram herfra? 
Ordbrowser ?