Kan jeg skru opp lyden?

Oversettelser
Kan jeg skru opp lyden? 
Ordbrowser ?