Kan man svømme i elven?

Oversettelser
Kan man svømme i elven? 
Ordbrowser ?