Kan vi besøke kirken?

Oversettelser
Kan vi besøke kirken? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009