Kan vi parkere ved siden av plassen vår?

Oversettelser
Kan vi parkere ved siden av plassen vår? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009